PRODUCTS

Chem 4 by Monterey Kush Co.

Chem 4 by Monterey Kush Co.

Regular price $29.00

Tasty and classic Sativa strain testing at 25.48%. Enjoy!